Logotyp för Europeiska globaliseringsfonden
Logotyp EU:s flagga

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare

Europeiska globaliseringsfonden i Sverige

Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare (EGF) är ett EU-instrument som införts för att visa solidaritet med arbetstagare eller egenföretagare som blivit av med jobbet på grund av större omstruktureringar och för att hjälpa dem att hitta ett nytt jobb.

Fonden ska utgöra en nödfond/krisfond som fungerar reaktivt och ska även bidra till genomförandet av principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter och öka den sociala och ekonomiska sammanhållningen mellan regioner och medlemsstater. Huvudregeln är att EGF kan hjälpa till när över 200 arbetstagare sägs upp på ett och samma företag (inklusive hos leverantörer och producenter i efterföljande produktionsled) eller på många småföretag i olika branscher i samma region eller i en viss bransch i en eller flera grannregioner. Uppsägningarna måste ske under en och samma referensperiod utifrån vissa specifika insatskriterier.

Fonden har en årsbudget på 210 miljoner euro för 2021–2027 och kan stå för 60 procent av kostnaderna.

I Sverige är det Arbetsförmedlingen, på uppdrag av Regeringen, som söker finansiering från EGF. Arbetsförmedlingen ansvarar även för genomförandet av åtgärderna, som bedrivs i projektform upp till två år och som ska hjälpa arbetslösa att hitta nya jobb eller starta eget.

Arbetsförmedlingen är förvaltande myndighet för EGF

När regeringen ger Arbetsförmedlingen i uppdrag att söka ett EGF-projekt så utses även Arbetsförmedlingen till förvaltande myndighet för EGF i Sverige. Det är en särskild förvaltande funktion som har det övergripande ansvaret över att hantera och övervaka genomförandet av programmet och ansvara för den övergripande ekonomiska förvaltningen. Den förvaltande funktionen ansvarar även för att lämna in en slutrapport till EU-kommissionen och Regeringskansliet.

Om EGF på EU-kommissionens webbplatslänk till annan webbplats

Bild på två forskareLogotyp arbetsförmedlingen