Logotyp för Europeiska globaliseringsfonden
Logotyp EU:s flagga

Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter

Vanliga frågor och svar om EGF

Vad är Europeiska globaliseringsfonden (EGF)?

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF) hjälper arbetstagare som förlorat jobbet på grund av förändringar till följd av globaliseringen.

EGF är ett särskilt instrument som inte ingår i EU:s fleråriga budgetram. Budgeten för 2014 – 2020 är 150 miljoner euro per år. De nationella eller regionala myndigheterna ansvarar för genomförandet av åtgärderna, som genomförs i projekt upp till två år. EGF står för 60 procent av kostnaderna för projekten.

EGF-stödet får bara användas om det är över 500 arbetstagare som sägs upp på ett företag, inklusive underleverantörer och producenter i efterföljande produktionsled. Stöd kan även ges då över 500 arbetstagare mister jobbet i en viss sektor i en eller flera regioner. Fonden hjälper också regioner med kraftigt ökad ungdomsarbetslöshet.

Vem kan söka EGF-stöd?

Det är bara EU-länder som kan lämna in ansökningar. Enskilda personer, branschorganisationer eller företag som drabbas av uppsägningar och vill söka stöd från EGF ska vända sig till EGF:s kontaktperson i sitt hemland.

I EGF-förordningenlänk till annan webbplats anges villkoren för att få söka stöd.

Vem kan få stöd?

Uppsagda arbetstagare kan delta i EGF-projekt. Under perioden 2014–2020 kan det också gälla egenföretagare, tillfälligt anställda och visstidsanställda.

Unga som varken arbetar eller studerar i regioner med hög ungdomsarbetslöshet kan på vissa villkor få EGF-stöd fram till 2017, men de får högst vara lika många som normalt räknas in i målgruppen.

Hur kan EGF hjälpa till?

Europeiska globaliseringsfonden kan till exempel finansiera

  • rådgivning för jobbsökning
  • yrkesvägledning
  • skräddarsydd utbildning och omskolning
  • entreprenörskap
  • företagsstart
  • coachning.
Logotyp arbetsförmedlingen