Logotyp för Europeiska globaliseringsfonden
Logotyp EU:s flagga

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare

Vanliga frågor och svar om EGF

Vem kan ansöka?

Det är Arbetsförmedlingen som ansöker om finansiering på uppdrag av Regeringen. På EU-kommissionens hemsida finns kontaktpersonerna för EGFlänk till annan webbplats angivna.

Vem kan få stöd?

Stödet går till personer som blivit uppsagda inom det specifika projektet som beskrivs i ansökan; enskilda arbetstagare, egenföretagare, tillfälligt anställda och visstidsanställda.

Pengarna från fonden får inte användas för att hålla företag på fötter eller för att hjälpa till med modernisering eller omstrukturering.

Hur kan EGF hjälpa till?

De personer som blivit uppsagda kan få individanpassade åtgärder som kompletterar Arbetsförmedlingens ordinarie insatser.

Fonden kan medfinansiera projekt som ger hjälp med:

  • jobbsökning
  • yrkesvägledning
  • utbildning, fortbildning och omskolning
  • mentorstöd och coachning
  • entreprenörskap och företagsstart.

Fonden kan också ge bidrag till utbildning, uppehälle eller liknande stöd (inklusive bidrag till omsorgsgivare), flyttbidrag och rekryteringsincitament för arbetsgivare.

Stödet omfattar inte sociala förmåner som pensioner och arbetslöshetsersättning.

Logotyp arbetsförmedlingen