Logotyp för Europeiska globaliseringsfonden
Logotyp EU:s flagga

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare

Mål, kriterier och beräkningsmetoder

Mål för EGF

  • Omstruktureringshändelser i större skala, oavsett orsak. Det är inte längre begränsat till globalisering eller kris.
  • Individuellt stöd till de som blivit uppsagda och till egenföretagare när dess verksamhet har upphört.

Insatskriterier

Ett av följande kriterier skall var uppfyllt för att ansökan till EGF ska bli godkänd.

  • Minst 200 uppsagda personer under 4 månader inom ett företag, inklusive leverantörer och producenter i efterföljande produktionsled.
  • Minst 200 uppsagda personer under 6 månader inom samma sektor enligt NACE 2länk till annan webbplats*, beläget i en eller två NUTS 2länk till annan webbplats*, regioner som angränsar till varandra.
  • Minst 200 uppsagda personer under 4 månader inom samma eller olika sektorer enligt NACE 2, belägna inom en NUTS 2 region.

Beräkningsmetoder för insatskriterierna

  1. Datum då arbetsgivaren skriftligen anmäler de planerade uppsägningarna till berörd myndighet. (Arbetsförmedlingen)
  2. Datum då arbetsgivaren gav den enskilda arbetstagaren besked om uppsägning.
  3. Datum då anställningsavtalet de facto upphör.
  4. Datum för dag då placeringen vid kundföretaget upphör.
  5. För egenföretagare, datum när verksamheten upphör.

*NACE 2 är EU:s klassificering av näringsgrensstandard för ekonomiska sektorer.
**NUTS 2 är den regionala indelningen som används inom EU för statistikredovisning.Logotyp arbetsförmedlingen