Logotyp för Europeiska globaliseringsfonden
Logotyp EU:s flagga

Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter

20 maj 2016

Efter Volvo-uppsägningen - lyckad satsning på jobb

Den stora nedbemanningen på Volvo Lastvagnar i Umeå slog hårt mot de anställda, då totalt 647 personer i landet blev uppsagda. Staten satsade tillsammans med EU:s globaliseringsfond stora summor på att få de uppsagda i arbete, och det har fallit väl ut.

Logotyp arbetsförmedlingen