Logotyp för Europeiska globaliseringsfonden
Logotyp EU:s flagga

Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter

19 februari 2016

EU-stöd för utbildning av tidigare Volvoanställda i Sverige

Det är EU-kommissionen som föreslår att 1,8 miljoner euro (cirka 17 miljoner kronor) ska ges från Europeiska globaliseringsfonden (EGF) för att 500 tidigare Volvoanställda, främst i Västerbotten, ska ges möjlighet att vidareutbilda sig. Omställningsprojektets ekonomiska ram är 3 miljoner euro. Med stöd från EU innebär det att 60 procent bekostas av EU.

Logotyp arbetsförmedlingen