Logotyp för Europeiska globaliseringsfonden
Logotyp EU:s flagga

Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter

2 oktober 2015

EU-stöd ger nya möjligheter efter Volvo-varsel

Arbetsförmedlingen får ca 70 miljoner kronor för att hjälpa de uppsagda från Volvo Trucks och underleverantörer tillbaka in i arbetslivet. Projektet riktar sig till personer som förlorat sina arbeten i Umeå, Göteborg och Eskilstuna.

Projektet kommer att drivas av Arbetsförmedlingen inom ramen för Europeiska Globaliseringsfonden, EGF. Det riktar sig till personer som fått sluta sina anställningar på Volvo Trucks och hos underleverantörer som en följd av företagets omstrukturering, som verkställdes tidigare i år.

– I och med EU-medlen kan Arbetsförmedlingen bland annat erbjuda insatser som går utöver det som vi normalt erbjuder. Det blir skräddarsydda insatser för varje individ, säger Carola Larsson, chef på Arbetsförmedlingen i Umeå.

Projektet kommer bland annat erbjuda yrkesvägledning, stöd till start av eget företag, omskolning och vidareutbildning.

Flest berörda i Umeå

Patric Åkerdahl och Ulla Johansson

Projektet ska ledas av Sören Johansson, som har många års erfarenhet som Arbetsförmedlare. Han har tidigare lett ett EGF-projekt, nämligen SAAB-projektet i Trollhättan. Han kommer att dela sin tid mellan Umeå, Göteborg och Eskilstuna.

– Det är i Umeå de allra flesta i målgruppen finns. Totalt omfattas omkring 650 personer, ca 490 personer i Umeå, drygt 120 personer i Göteborg och ett trettiotal i Eskilstuna, säger han.

Arbetsförmedlarna Patric Åkerdahl och Ulla Johansson ska arbeta med projektet i Umeå, och bedömer i nuläget att de kommer att ha de flesta berörda på sina signaturer.

– De personer som omfattas av projektet har möjlighet att få det här utökade stödet fram till i mitten av september 2017, även om de haft en anställning under tiden och om de flyttar, säger Patric. Det kan alltså innebära att även andra kontor och arbetsförmedlare möter personer i målgruppen.

Nästa steg i projektet blir att skicka ett brev med mer information till de berörda. Därefter ska en startkonferens arrangeras för att sprida information om projektet både till de berörda personerna och till andra intressenter.

Europeiska Globaliseringsfonden möjliggörare

Europeiska globaliseringsfonden, EGF, står för merparten av de dryga 70 miljoner kronorna. Även svenska staten är medfinansiär. På uppdrag av regeringen har Arbetsförmedlingen skickat in ansökan till EU-kommissionen.

Syftet med EGF är att hjälpa anställda som förlorat sina jobb till följd av globaliseringen.

– Ett av kriterierna som måste uppfyllas är att varslen överstiger 500 personer, vilket förklarar varför EGF-medel blir aktuellt i fallet med Volvo, säger Carola Larsson.

Logotyp arbetsförmedlingen