Logotyp för Europeiska globaliseringsfonden
Logotyp EU:s flagga

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare

Tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen Europeiska Globaliseringsfonden

Arbetsförmedlingen är ägare till den här webbplatsen. Vi vill att alla ska kunna använda webbplatsen, oavsett behov. Här redogör vi hur uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. I avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt listar vi kända brister i tillgänglighet. 

Kontakta oss om du hittar fler brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Lämna synpunkter på digital tillgänglighet (länken går till arbetsformedlingen.se)länk till annan webbplats

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats och berätta det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Vi är medvetna om följande brister som inte följer lagkraven:

  • Webbplatsen är byggd i ett gammalt publiceringsverktyg som gör det svårt att förstå vilken del av webbplatsen som är huvudinnehållet.
  • När webbläsare Internet Explorer 11 används i kombination med skärmläsare är det inte begripligt att webbplatsen har en navigation.
  • I mobilt läge saknas uppmärkt språk för funktionen "To the top" som tar användaren till toppen av sidan. En skärmläsare läser ”To the top” på svenska.
  • Skip-länk saknas, vilket innebär att det inte går att tabba sig fram i innehållet.
  • Radavståndet är för litet vilket påverkar läsbarheten negativt.
  • Loggan beskrivs med alt-text endast som logotyp, inte att den leder till startsidan.
  • Menyknappen saknar beskrivning i mobilt läge, är endast en symbol.
  • Menyknappen saknar text – endast symbol.
  • Mobilmenyn saknar aria-hidden, vilket gör det svårt för skärmläsare att förstå att det finns något bakom meny-knappen.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen Europeiska globaliseringsfonden.

Senaste bedömningen gjordes den 5 oktober 2020.

Redogörelsen uppdaterades den 9 oktober 2020.

Hur vi jobbar med digital tillgänglighet

Vi strävar efter att Arbetsförmedlingens webbplatser ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett behov eller funktionsnedsättning och oberoende av vilka hjälpmedel du använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AAlänk till annan webbplats.

Ett arbete pågår för att se över Arbetsförmedlingens digitala riktlinjer. För att ge våra medarbetare rätt förutsättningar och kunskap om digital tillgänglighet lägger vi stort fokus på att utbilda dem som utvecklar våra digitala tjänster.

Logotyp arbetsförmedlingen