Logotyp för Europeiska globaliseringsfonden
Logotyp EU:s flagga

Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter

Våra EGF-projekt

Arbetsförmedlingen har bedrivit fem projekt med finansiering från Europeiska globaliseringsfonden.

Nu bedrivs projektet Ericsson 2 från marknadsområde Södra Mälardalen Östergötland.

Projekten ska ge snabba individanpassade åtgärder till de som varslats så de kommer ut i sysselsättning så snabbt som möjligt.