Logotyp för Europeiska globaliseringsfonden
Logotyp EU:s flagga

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare

Våra EGF-projekt

Arbetsförmedlingen har bedrivit sex projekt genom medfinansiering från Europeiska globaliseringsfonden. Volvo Cars AB, AstraZeneca, Saab, Volvo Trucks, Ericsson och Ericsson 2. Med hjälp av stödet från EGF har individanpassade åtgärder erbjudits till de som blivit uppsagda för att snabbt komma ut på arbetsmarknaden.

Alla projekt är nu avslutade. Se mer information om projekten i vänsterspalten under avslutade projekt.

Den förvaltande myndigheten för EGF, Arbetsförmedlingen, övervakar aktivt varsel över hela landet när det gäller att potentiellt uppfylla de behörighetskriterier som krävs för eventuellt stöd från fonden.Logotyp arbetsförmedlingen