Logotyp för Europeiska globaliseringsfonden
Logotyp EU:s flagga

Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter

AstraZeneca i Lund, Umeå, Södertälje och Mölndal (A2012/1967/A)

Astra Zenecas anläggningar i Lund och i Umeå avvecklades och närmare 750 personer varslades om uppsägning och blev av med sina anställningar.

EGF-projektet startades i december 2011 och pågick fram till december 2013. Av de 558 personer som var med i projektet har 71 procent fått jobb eller blivit självförsörjande genom att de startat egna företag. 58 personer har fått Arbetsförmedlingens stöd att starta företag och dessa är fortfarande igång. De företag som startats är främst verksamma inom läkemedelsbranschen eller säljer tjänster till andra företag inom medicinsk forskning.

Av de 152 beslut som fattats om arbetsmarknadsutbildningar inom projektet har 14 utbildats till apotekare genom en skräddarsydd förkortad apotekarutbildning. Tre har utbildats till kemilärare genom pedagogisk påbyggnadsutbildning. Det är tre av totalt fyra som utbildats till kemilärare i landet 2013. Andra insatser har varit kompetenshöjande eller förberedande utbildningar.

Arbetsförmedlingen har fått en ny erfarenhet av att arbeta med en så stor grupp arbetssökande som är högutbildade akademiker. Det startades även en plattform ”Medicon Skills” där näringsliv, myndigheter och akademin har kunnat mötas för att tillsammans skapa förutsättningar för kompetensförsörjning inom Life Science.

Slutrapport för projekt Astra Zeneca (pdf)PDFLogotyp arbetsförmedlingen