Logotyp för Europeiska globaliseringsfonden
Logotyp EU:s flagga

Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter

Ericsson (A2015/03072/A)

Projektet har riktat sig till de 1 556 personer som blev uppsagda från Ericssons inom tillverkning av teleutrustning under 2015, som skett på grund av genomgripande strukturförändringar som skett inom världshandeln på grund av globaliseringen.

Under de senaste åren har Ericsson koncentrerat sin utrustningstillverkning och utveckling till Asien, där inte bara de viktigaste tillväxtmarknaderna är belägna, utan även samma kvalitet kan levereras till lägre kostnader.

Projektet har pågått från mars 2016 till mars 2018 och riktat sig till de personer som drabbats av neddragningar på orterna i Katrineholm, Kumla, Kista, Borås, Göteborg, Karlskrona och Linköping.

790 av de 1 556 uppsagda personerna har varit inskrivna på Arbetsförmedlingen och utgör projektets målgrupp. En kartläggning har gjorts på dessa 790 personer där det framkommit att 230 personer behövt ett mer intensifierat stöd. Mervärdet inom projektet har främst varit stöd till reguljära studier och uppdragsutbildningar för att öka de uppsagdas olika kompetensbehov för att snabbt komma ut på arbetsmarknaden.

Slutrapport för projekt Ericsson (pdf)PDF

Logotyp arbetsförmedlingen