Logotyp för Europeiska globaliseringsfonden
Logotyp EU:s flagga

Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter

Saab Automobile AB (A2012/1735/A)

För att möta de omfattande konsekvenserna av konkursen av Saab i Trollhättan beviljades stöd från Europeiska globaliseringsfonden under perioden maj 2012 till maj 2014. En stor del av de uppsagda hade varit anställda på Saab under hela sitt yrkesliv. Spannet på utbildningsnivån för målgruppen på 3 738 personer visade sig vara lägre än vad arbetsmarknaden krävde, varför det krävdes insatser med syftet att öka intresset för utbildning. Arbetsförmedlingen satsade på reguljära utbildningar inom yrkesvux, yrkeshögskola och högskola. Cirka en tredjedel av målgruppen bestod av personer som var över 50 år, så för många av dem öppnades nya möjligheter och en andra chans. Tidigare Saabanställda har fått möjlighet att gå specialsydda utbildningar.

Eftersom nästan 90 procent av målgruppen bodde i kommunerna Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla beslutade Arbetsförmedlingen att starta ett specialkontor i Trollhättan för personerna i målgruppen. Därmed samordnades resurserna på ett så effektivt sätt som möjligt.

Projekt Saab har genererat goda resultat. 84 procent av målgruppen har fått arbete, genomfört utbildning, eller har startat eget.

Slutrapport för projekt Saab (pdf)PDFLogotyp arbetsförmedlingen