Logotyp för Europeiska globaliseringsfonden
Logotyp EU:s flagga

Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter

Volvo Cars AB (EGF/2009/007)

När det stod klart att det skulle bli stora uppsägningar på Volvo Cars AB och att Arbetsförmedlingen inte hade några direkta åtgärder till målgruppen blev det uppenbart att det fanns ett stort behov för andra typer av åtgärder. Det blev tydligt att Europeiska globaliseringsfonden skulle kunna tillgodose behovet av åtgärder som den svenska Arbetsförmedlingen saknade. Detta blev därmed det första projektet för Sveriges del och pågick under december 2008 till december 2011.

Målgruppen för projektet var samtliga 3126 personer som varslats från Volvo Cars AB och dess underleverantörer. Deltagarna i projekten har erbjudits vägledning, individbaserade arbetsmarknadsutbildningar, vuxenutbildning, företagarutbildning eller annan utbildning i samband med att starta eget företag. Projektet har haft en avgörande faktor för många eftersom det gick att studera utan att behöva ta studielån. Projektet pågick även i samband med en statlig yrkesinriktad vuxenutbildning där det erbjöds ett brett och etablerat utbud av kurser på många platser runt om i landet, än vad som normalt gick att göra. Det har varit ett framgångsrikt projekt i proportion till det stora varslet. 68 procent av målgruppen fick jobb, 19 procent fortsatte i arbetsmarknadspolitiskt program och 13 procent lämnade Arbetsförmedlingen av andra skäl än arbete.

Slutrapport för projekt Volvo Cars AB (pdf)PDFLogotyp arbetsförmedlingen