Logotyp för Europeiska globaliseringsfonden
Logotyp EU:s flagga

Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter

Volvo Group Truck Operation EMEA (A2014/1717/A)

Projektet har riktat sig till de 647 som personer som blev uppsagda från Volvo Group Truck Operation EMEA och dess underleverantörer på grund av omstrukturering, vilket påverkade sektorn och regionen negativt. Många av de uppsagda hade arbetat för Volvo Trucks under lång tid med endast gymnasieutbildning som grund. Därför behövde deras kompetenser stärkas för att matcha behovet på arbetsmarknaden.

Majoriteten av de drabbade var anställda i Umeå, men även från Göteborg och Eskilstuna. Projektet drevs av Arbetsförmedlingen i Umeå under september 2015 och september 2017.

Av de uppsagda var det 619 som ingick i projektets målgrupp. Av dem har 450 personer tagit del av stödet i någon form. 93 procent av den gruppen (420 personer) arbetar, studerar eller driver eget företag idag – den högsta andelen hittills bland den handfull EGF-projekt som myndigheten drivit. Än mer uppseendeväckande är att inte mindre än 159 personer valt att utbilda sig, majoriteten inom bristyrken. Det är ett jämförelsevis stort antal, särskilt med tanke på den goda arbetsmarknaden.

Det goda samarbetet mellan de olika aktörerna har varit en framgångsfaktor i projektet. Samarbetet med Volvo Trucks, Umeå kommun, IF Metall och omställningsorganisationerna Antenna, Startkraft och Aventus har stärkt och utvecklat förhållandena i Umeåregionen.

Slutrapport för projekt Volvo Group Truck Operation EMEA (pdf)PDFLogotyp arbetsförmedlingen