Logotyp för Europeiska globaliseringsfonden
Logotyp EU:s flagga

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare

Avslutade EGF-projekt

Arbetsförmedlingen sökte det första projektet 2008 och har totalt bedrivit sex projekt med medfinansiering från Europeiska globaliseringsfonden: Ericsson, Volvo Cars AB, AstraZeneca, Saab, Volvo Trucks, Ericsson och Ericsson 2.Logotyp arbetsförmedlingen