Logotyp för Europeiska globaliseringsfonden
Logotyp EU:s flagga

Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter

Avslutade EGF-projekt

Arbetsförmedlingen sökte det första projektet 2008 och har totalt bedrivit fyra projekt med finansiering från Europeiska globaliseringsfonden: Volvo Cars AB, AstraZeneca, Saab och Volvo Trucks.