Logotyp för Europeiska globaliseringsfonden
Logotyp EU:s flagga

Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter

Ericsson 2

Projektet har pågått under augusti 2017 till augusti 2019 för de 2 388 personer som blev av med sina anställningar i samband med Ericssons varsel under 2016 från Ericssons anläggningar i Kumla, Kista, Borås, Göteborg, Karlskrona och Linköping.

Av de 2388 uppsagda var det endast 855 som skrev in sig på Arbetsförmedlingen. 775 genomförde ett kartläggningssamtal och endast 80 personer fick specifika insatser genom EGF. Av de 80 personer som tagit del av insatser har 48 personer fått anställning eller startat eget företag. 19 personer har fortsatt att studera och bedöms få anställning när studierna avslutas. 67 personer av de som fått insatser är i sysselsättning eller i fortsatta studier. Av de övriga 13 deltagarna är tio arbetssökande och tre personer är förhindrade att ta ett arbete på grund av långvarig sjukdom.

Slutrapport för projekt Ericsson 2 (pdf)PDF

Logotyp arbetsförmedlingen