Logotyp för Europeiska globaliseringsfonden
Logotyp EU:s flagga

Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter

Pågående EGF-projekt

Vi har för närvarande inga pågående EGF-projekt.Logotyp arbetsförmedlingen